Jdi na obsah Jdi na menu
 


HOLOCAUST

...

           VYSVĚTLENÍ POJMU

Holocaust v přesném znění znamená úplné zničení nebo naprostou zkázu. V souvislosti s vyvražďováním Židů a Romů za druhé světové války toto slovo padlo až v 70. letech, kdy ho použili američtí tvůrci dokumentárního cyklu. Slovo se ujalo a používá se běžně až dodnes. Židé mají pro vyhlazování termín šoa (katastrofa) a Romové porajmos.

    POČÁTKY HOLOCAUSTU

Po nástupu Hitlera k moci bylo podporováno individuální násilí jedinců vůči Židům v Německu. Brzy však byl připraven program na likvidaci Židů. ObrazekV březnu 1933 byl otevřen první koncentrační tábor, Dachau. Správu nad tímto táborem vykonávala oddíly SS. V září 1935 na sjezdu NSDAP v Norimberku byly vyhlášeny tzv.Norimberské zákony, které byly 14.listopadu 1935 doplněny o nařízení definující Židy. Podle těchto zákonů byli Židé vyloučeni z německé společnosti na její okraj. 9.listopadu zavraždil jakýsi Žid německého diplomata ve Francii a tím se rozpoutalo masové vraždění Židů a ničení synagog po celém Německu. Říšský ministr propagandy, Joseph Goebbels, ohlásil, že protižidovské výtržnosti mohou začít.

Od 9. do 10.listopadu proběhla v Německu tzv.Křišťálová noc, při které bylo zničeno obrovské množství synagog i v Sudetech v Československu. Na 20 000 Židů bylo odvedeno do koncentračních táborů v Německu. Navíc byl úkolem Židů pověřen Heinrich Himmler, velitel SS, místo Goebbelse. Po této noci byli zpřísněna i další opatření proti Židům (např.: Pokud byl Žid přistižen, že se přátelí s Árijcem, tak byl okamžitě odvezen do koncentračního tábora.). V listopadu 1938 byli Židé vyloučeni za škol a ve vlacích měli samostatné oddělené místo, stejně jako v čekárnách a restauracích. Poté se začal Židům zabavovat jejich majetek, který prý získali okrádáním Němců. Pro nezaměstnané Židy nebylo jiné východisko než nucené práce.

Po vypuknutí druhé světové války a obsazení Polska se situace značně změnila. Za postupujícími jednotkami Wehrmachtu totiž postupovaly speciální oddíly SS (Einsatzgruppen), které na místě vraždili odpůrce nacismu, inteligenci, důstojníky a hlavně Židy. ObrazekVšichni Židé jsou nuceni nosit Davidovu hvězdu, aby je každý ihned identifikoval. V Polsku se nacházely asi 3 miliony Židů a zpočátku docházelo k pouze ke spontánímu vraždění, které nebylo nijak organizováno. Poté byli Židé soustřeďováni v ghettech, odkud byli postupně převáženi do koncentračních táborů, kde museli pracovat sedm dní v týdnů s malými příděly stravy, a tak je pochopitelné, že v táborech jich tisíce umírali na přepracování a námahu.

Prvním programem bylo vyhlazení Židů pod názvem eutanazie T-4.Od ledna 1940 do srpna 1941, kdy byl program po protestech církve ukončen, bylo zabito 270 000 lidí. Mezitím SS experimentovala s různými plyny a nakonec vyvinula pesticid na bázi kyanidu pod názvem cyklon B. První plynová komora byla vybudována v Brandenbergu na konci roku 1939. Vraždění probíhalo jednoduše. Do místnosti se vehnalo 20-30 Židů a poté se místnost bezpečně uzavřela. Židé si mysleli, že se budou sprchovat, ale místo vody na ně ze sprch pustili plyn. Stejně to vypadalo i v Polsku.

Teprve po útoku na Sovětský svaz se začalo vraždit opravdu ve velkém. Za postupujícími armádami postupovaly čtyři oddíly SS, Eisatzgruppen A, B, C a D. Do začátku října zlikvidovaly přibližně 300 000 Židů. Nevraždily však pouze jednotky SS, nýbrž i pravidelné jednotky Wehrmachtu. Aby ušetřili práci lidem z SS, zabíjeli vojáci Židy naprosto nekompromisně. V Rize dokázal jeden důstojník a 21 mužů zabít 10 600 Židů. Druhá vlna masového vyvražďování proběhla v roce 1942, kdy bylo zabito asi 900 000 Židů. Praktikovaly se masové vraždy. Židé byli nahnáni na louku, kde si museli vykopat velkou jámu, kam po zastřelení spadli. V srpnu 1941 byl vraždám přítomen i Himmler a nedokázal se udržet.

KONEČNÉ ŘEŠENÍ ŽIDOVSKÉ OTÁZKY

Po tomto incidentu se zkoušely i jiné metody. Výfukové plyny z aut se jeden čas také hojně využívaly a každé komando dostalo dva takto upravené vozy. Brzy se však začaly využívat nově postavené vyhlazovací tábory, Sobibor, Majdanek, Chelmno, Belzec, Treblinka a Osvětim. V září 1941 bylo v Osvětimi zplynováno prvních 250 Židů cyklonem B. Prvním dokončeným vyhlazovacím táborem bylo Chelmno u ObrazekLodže, kde se začalo vraždit 8.prosince 1941. 20.ledna 1942 se ve Wannsee konala schůze vedoucích představitelů SS a NSDAP. Zde se nacističtí pohlaváři pod vedením Reinharda Heydricha dohodli na konečném řešení židovské otázky a projednali řízení celé akce. Holocaust dostal přednost i před válečným úsilím. Na nacisty okupovaném území se nacházelo přibližně 8 861 800 Židů, z tohoto počtu jich nacisté pozabíjeli asi 5 933 900. Při použití krystalů bylo v Osvětimi každých 24 hodin zabito 60 000 lidí. Velitel Osvětimi Höss tvrdil, že za celou dobu bylo v táboře zavražděno 2 500 000 lidí a dalších 500 000 zemřelo důsledkem hladu a nemocí. Stejně jako v Německu byli Židé vražděni i v Maďarsku, Rumunsku a částečně i v Itálii.

                          KONEC ZABÍJENÍ

Když bylo jasné, že Třetí říše je v rozpadu, dostali agenti SS rozkaz, aby vyvedli kolony Židů z koncentračních táborů, aby mohli být pozabíjeni v týlu. Důsledkem holocaustu bylo stěhování mnoha Židů do Palestiny, kde chtěli založit svůj vlastní židovský stát. V roce 1948 se jim to také podařilo.Od druhé poloviny roku 1945 byl také zřízen Norimberský soudní tribunál. Zde byli obviněni a odsouzeni přeživší a chycení nacisté (Göring - spáchal sebevraždu, Höss, atd.).

portál pro psy, kočky a zvířátka